• Kadra Szczepu 2012/13

 

HISTORIA SZCZEPU "RZEKA"

 

1957

Rozkaz L.21 Komendantki Chorągwi hm. Zofii Stohandel: gromada żeńska (przy SPK) zostaje przyjęta do Organizacji Harcerek. Prowadzi ją sam. Maria Turek. Jana Dębicka zostaje pierwszą drużynową drużyny "Jaskółki".

1958

Mija pierwszy rok istnienia drużyny "Jaskółki". Drużynową zostaje Maria Turek. Drużyna używa nazwy "RZEKA". Zastęp "Wody" w drużynie składa się z młodszych harcerek.

1959

Konkurs na "Najlepszy Zastęp Harcerek w Kanadzie" ogłoszony w 1958r. przez Komendę Chorągwi Harcerek zostaje rozstrzygnięty. Z 19 zastępów, które brały udział w konkursie, pierwsze miejsce w konkurencji zastępów młodszych harcerek (wiek 11 – 13 lat) przyznano Zastępowi "Wody". Rozkazem L.32 Komendantką Chorągwi zostaje hm. Zofia Halek.

1960

Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.19 dnia 23 września 1959r: Ogłoszono konkurs na "Najlepszy Zastęp w Organizacji Harcerek poza granicami Kraju". W konkursie jubileuszowym zastępów harcerek wzięło udział 57 zastępów z następujących państw: Argentyny, Francji, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nagrodę przejściową w kwietniu 1960r. zdobył zastęp "Wody". "Wody" otrzymały śliczny proporczyk. Wynik konkursu (1-sze miejsce) został ogłoszony Rozkazem L. 37 Komendantki Chorągwi dnia 20 września 1960r. Zastęp otrzymuje w nagrodzie własny namiot. Zlot Jubileuszowy Harcerski z całej Kanady na Kaszubach – Zastęp z Drużyny "Rzeka" tworzy "namiot Kaszubek".

1964

Rozkaz #15 Komendanki Chorągwi Harcerek hm. Zofii Halek z dnia 29 maja:
Drużyna "Rzeka" zostaje podzielona na dwie drużyny: #10 (starszą) im. Teresy Bogusławskiej oraz #10A (młodszą). P.o. drużyny młodszej zostaje wędr. Hania Mierzyńska.

1967

7 grudnia 1967r. powstaje Szczep "Rzeka". Pierwszą Szczepową zostaje mianowana pwd. Hanna Mierzyńska; p.o. drużynowej drużyny "Rzeka" zostaje sam. Dorota Górska. Opiekunką Szczepu pozostaje hm. Hanna Chylińska. Powstaje Gromada Zuchów "Kujawianki", która zostaje przydzielona do Szczepu Rzeka.

1968

14 grudnia 1968r. sztandar Szczepu "Rzeka" zostaje poświęcony. Matką Chrzestną zostaje hm. Hanna Chylińska. Rozkazem L. 10 z dnia 24 listopada 1968r. krąg harcerek przy Szczepie zostaje zatwierdzony. Kierowniczką Kręgu zostaje phm. Hanna Mierzyńska. W Szczepie znajdują się drużyny: Wędrowniczek "Korzenie", Harcerek "Potok" i Zuchów "Kujawianki".

1973

Rozkaz L.49: hm. Hanna Sokolska zwalnia się na własną prośbę. Pwd. Teresa Jaroszonek zostaje Szczepową.

1975

Rozkaz L.14 z dnia 23 października: pwd. Danuta Burska zostaje Szczepową po pwd. Teresie Jaroszonek. Komendantka Chorągwi hm. Zofia Stohandel swoim Rozkazem L.15 z dnia 15 grudnia ogłasza co następuje: "Zezwalam Szczepowi Harcerek "Rzeka" w Toronto na przejęcie opieki nad szczepem przez Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział w Toronto i jednocześnie zezwalam na noszenie przez instruktorki, harcerki i zuchy Szczepu "Rzeka" ustalonej oznaki przez Koło AK. Oznakę nosi się na prawej kieszeni zgodnie z Regulaminem Organizacji Harcerek, Rozdz. LV, punkt 6."

1976

Rozkaz L.16 z dnia 10 lutego: pwd. Maryla Kozera zostaje mianowana Szczepową po zwolnieniu pwd. Danuty Burskiej na własną prośbę.

1979

Rozkaz L.8 z dnia 12 listopada: phm. Irena Wilowska zostaje mianowana Szczepową po zwolnieniu phm. Anny Morskiej na własną prośbę.

1984

Rozkaz L.18 z dnia 7 lipca: pwd. Katarzyna Mahut zostaje mianowana Szczepową po zwolnieniu hm. Ireny Wilowskiej na własną prośbę.
Rozkaz Naczelniczki L.11 z dnia 29 listopada: wychowanka Szczepu "Rzeka" hm. Hanna Sokolska (z d. Mierzyńska) zostaje mianowana Komendantką Chorągwi Harcerek w Kanadzie.

1985

W dniach 13 - 27 lipca na Kaszubach odbywa się Zlot 75-lecia ZHP. Komendantką Zlotu mianowano hm. Teresę Berezowską. Hasło Zlotu jest: "Raz Harcerka, Zawsze Harcerka". Z tej okazji powstaje słynna tablica rejestracyjna "CZUWAJ".

1986

Rozkaz 8 z dnia 1 września: w konkursie Gromad Zuchówych (ogłoszony 21 października 1985, Rozkaz L.15) 3-cie miejsce zdobywa Gromada "Jaskółki". W nagrodę Gromada otrzymuje książkę z bajkami.

1987

1 września 1987r. pwd. Urszula Gorzkowska (z d. Podkowińska) zostaje zwolniona na własną prośbę z funkcji Szczepowej Szczepu "Rzeka", a na jej miejsce zostaje mianowana pwd. Danuta Figiel (Rozkaz L. 2 z dnia 5 lutego 1988r.)

1988

Działalność Szczepu Rzeki zostaje zawieszona 11 grudnia Rozkazem L.1. Phm. Danuta Figiel zostaje zwolniona z funkcji Szczepowej na własna prośbę. Gromada "Jaskółki" zostaje przeniesiona do Szczepu "Zarzewia". Komendantką Chorągwi zostaje hm. Zofia Podkowińska.

1993

9 stycznia wieloletnia opiekunka Szczepu "Rzeka", hm. Hanna Chylińska, odchodzi na Wieczną Wartę. Wychowała wiele pokoleń harcerek w służbie Polonii. Hm. Hanna Sokolska (wychowanka dhny Chylińskiej) jest wybrana jako Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto. Pełni tę funkcję przez cztery lata (1993 - 1997). Prowadzi intensywną pracę obrony naszego polskiego dobrego imienia. Rozkazem L.12 z dnia 15 września 1993r., działalność Szczepu "Rzeka" zostaje wznowiona. Szczepową zostaje pwd. Elżbieta Woźniak. Mianowane Rozkazem L.13 z dnia 18 listopadada 1993r. zostają: p.o. Drużynowej gromady "Rybki" – st.ochot. Katarzyna Bochnia oraz Drużynowa Harcerek "Potok" - hm. Maria Bochnia.

1994

Rozkaz L.22 z dnia 9 listopada: st.ochot. Jola Bara przejmuje Drużynę "Potok" od dhny Marii Bochni, która zostaje mianowana do nowo stworzonej Drużyny "Bystra Woda". Komendantką Chorągwi zostaje hm. Elżbieta Morgan.

1995

Rozkaz L.1 z dnia 22 lutego: pwd. Anna Łykus zostaje mianowana Szczepową. Komendantką Chorągwi zostaje hm. Krystyna Reitmeier.

2002

Rozkaz L.4 z dnia 23 marca: pwd. Anna Duda zostaje zwolniona na własną prośbę, a pwd. Agata Bisikirska (teraz Zubor) zostaje mianowana Szczepową. Hm. Danuta Figiel jest Komendantką Chorągwi.

2004

Rozkaz L.1 z dnia 15 stycznia: zostaje wznowiona działalność Drużyny Wędrowniczek "Labirynt", a Drużynową zostaje pwd. Agata Zubor.

2010

W dniach 24 lipca - 7 sierpnia w Zegrzu, w Polsce odbywa się Zlot 100-lecia ZHP. W zlocie tym bierze udział 12 harcerek i wędrowniczek ze Szczepu "Rzeka".

2012

Rozkaz L.5 z dnia 30 czerwca: Rozkazem Naczelniczki L.17 z dniem 3-go maja b.r. Naczelniczka Harcerek, hm. Anna Gębska, mianowała Działaczką Harcerską, druhnę Irenę Urbaniak. Hm. Krystyna Pogoda jest Komendantką Chorągwi.

 

Rozkaz L.5 z dnia 30 czerwca: Na wniosek komisji prób na stopień przewodniczki, sam. Victoria Wiland jest mianowana na przewodniczkę. Hm. Krystyna Pogoda jest Komendantką Chorągwi.

 

Rozkaz L.6 z dnia 26 października: phm. Agata Zubor zwolniona na własną prośbę, a phm. Joanna Marks zostaje mainowana Szczepową.  Na wniosek komisji prób na stopień przewodniczki, sam. Camilla Urbaniak jest mianowana na przewodniczkę. Hm. Krystyna Pogoda jest Komendantką Chorągwi.

2013 Rozkazem Naczelniczki L.3 z dniem 3-go maja b.r. na wniosek Komendantki Chorągwi, hm. Barbary Woźniak i przychylając się do opinii Komisji Prób przy Głównej Kwatery Komendantka Harcerek, hm. Aleksandra Mańkowska, mianowała druhnę Agatę Zubor na harcmistrzynię.
2014 Rozkaz L. 13 z dnia 9-go października b.r. na wniosek Hufcowej Hufca "Watra", hm. Barbary Woźniak z dnia 23-go września b.r. zwalnia na własną prośbę z funkcji szczepowej phm. Joanna Marks i mianuje na funkcję p.o. szczepowej asp. Ewę Rasowską.
2015

Rozkaz L. 17 z dnia 25-go lutego: Na wniosek komisji prób na stopień przewodniczki, asp. Ewa Rasowska jest mianowana na przewodniczkę.

 

Rozkaz L. 22 z dnia 4-go lipca: Na wniosek komisji prób na stopień przewodniczki, sam. Joanna Grodecki oraz Anna Bazydło zostają mianowane na przewodniczkę.

2017 Rozkaz L. 39 z dnia 15-go września br. na wniosek Hufcowej Hufca "Watra", hm. Barbary Mahut z dnia 14-go września b.r. zwalnia na własną prośbę z funkcji szczepowej pwd. Ewę Rasowską i mianuje na funkcję szczepowej pwd. Victorię Wiland. Hm. Barbara Woźniak jest Komendantką Chorągwi.

 

Szczep "Rzeka" serdecznie dziękuje druhnie hm. Zofii Stohandel i druhnie hm. Hannie Sokolskiej za pomoc w zdobyciu materiałów i informacji o naszym szczepie od początku istnienia.

Także dziękujemy druhnie Dagmarze Makarskiej (z d. Biskupskiej), która uzupełniła i wskrócie opisała historię Szczepu "Rzeka".

                  

Copyright © 2019 Szczep Rzeka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.